Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne a przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych