Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, informuje, że dnia 14 sierpnia 2019 r. została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wejście w życie dn. 18.09.2019r. Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019r. poz. 1680) będzie nakładać na duże sklepy (powyżej 250 m², po 2 latach od wejścia Ustawy- powyżej 400 m²), m.in. obowiązek przekazywania niesprzedanych, ale dobrych artykułów spożywczych organizacjom charytatywnym.
W Polsce co roku wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności. Marnowanie żywności jest jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do postępującej dewastacji środowiska naturalnego. Niemal 3,3 mld ton uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych stanowią te emitowane
w procesach produkcji żywności. Ponadto marnowanie żywności wiąże się
z trwonieniem surowców naturalnych, w tym, także wody, która – jak dowodzą najnowsze badania (m.in. Global Environment Outlook 6. ONZ, 2019) – w niedługiej perspektywie stanowić będzie towar deficytowy.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agata Augusewicz