WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

📌 Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek. 🏫

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotował materiały informacyjne dla rodziców – Jak bezpiecznie powrócić do szkół.