Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek

Od 4 maja 2020r. uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek. Instytucje te mogą zostać ponownie otwarte pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.