Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazuje zaktualizowaną wersję „Wytycznych MRiRW i GIS  dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Warszawa, 25.05.2020 r.” oraz zaktualizowany schemat postępowania w drive-thru.

Jednoczenie informuję, iż lista punktów mobilnych pobierania wymazów pod kątem zakażenia koronawirusem i godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl i pod numerem infolinii 800 190 590

  1. Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Warszawa, 25.05.2020 r.
  2. Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive-thru”.
  3. Lista laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które wykonują badania PCR w kierunku Covid-19, stan na dzień 13 maja 2020 r.