Wytyczne Sterylizacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie  przekazuje
w załączeniu obowiązujące wytyczne z 2017r. dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej Narodowego Instytutu Leków. 

Nowe wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia (dokument pdf).