Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Ministerstwo Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobęCOVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii)

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. (Wytyczne ogólne)

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

  • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
  • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
  • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, chorych na COVID-19

należy postępować w sposób opisany w Wytycznych szczegółowych (do pobrania poniżej):

A. dla gmin

B. dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

C. dla osób przebywających w izolacji.

D. dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami