Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi.

W/w zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków dezynfekcyjnych, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych,a także wyposażenia pracowników technicznych/personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.