Zaświadczenia o jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż od 2020r. zaświadczenia dotyczące jakości wody w wodociągu dla rolników oraz innych przedsiębiorców, wykorzystujących wodę pochodząca z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w prowadzonej działalności, będą wydawane przez właścicieli i zarządców wodociągów, a nie jak dotychczas przez tut. organ Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym, osoby zgłaszające się po w/w zaświadczenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie będą odsyłane do właściwych terenowo urzędów gmin/miast oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.