ZMIANY OD 30 MAJA – IV etap znoszenia obostrzeń

Od 30 maja w Polsce obowiązuje IV etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19

Co się zmieniło?

1. W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO ZASŁONIĘCIE UST I NOSA

Zasłanianie nosa i ust w otwartej przestrzeni nie jest konieczne tylko pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych osób.

Nakaz zasłaniania ust i nosa nadal obowiązuje m.in. w autobusach i tramwajach, sklepach, kinach i teatrach, kościołach, urzędach, itp.

2. ZNIESIONE LIMITY OSÓB W BRANŻY HANDLOWEJ, GASTRONOMICZNEJ
I USŁUGOWEJ

Zniesiony został limit osób w branży handlowej, usługowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestała obowiązywać.

WAŻNE! W obiektach handlowych, usługowych i gastronomicznych nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i powierzchni, a w określonych miejscach także noszenie rękawiczek.

3. ZNIESIONE LIMITY OSÓB PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH I POGRZEBÓW

Zniesione zostały również limity w kościoły i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestał obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie obowiązuje już dotychczasowy limit 50 osób.

WAŻNE! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

4. ZGROMADZENIA NA POWIETRZU I KONCERTY PLENEROWE DO 150 OSÓB

W przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób.
Uwaga! Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

5. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH, MAŁEJ INFRASTRUKTURY LEŚNEJ

Od 30 maja można korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

6. HOTELE W PEŁNI OTWARTE

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

Ważne!
Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności!
Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbajmy o siebie i innych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania