Znamię! Znam je?

Program ten poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed groźnym nowotworem skóry. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Cel programu:

            Zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, zachęcić do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży.

Adresaci programu:

Młodzież szkół ponadpodstawowych

Informacje o programie dostępne są na stronie:

http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/znamie-znam-je

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU