ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA WYPOCZYWAJĄCYCH NAD POLSKIM MORZEM

Inspekcja Sanitarna w Augustowie zachęca osoby planujące wypoczynek   nad Morzem Bałtyckim do korzystania z portali SatBałtyk oraz HABRisk . Stanowią one cenne  źródło informacji  o stanie środowiska naszego polskiego morza. System SatBałtyk, dostępny na stronie –  http://www.satbaltyk.pl/ .

Umożliwia pozyskanie różnych charakterystyk środowiska Morza Bałtyckiego np. temperaturę wody, prędkość prądu, stężenie tlenu w wodzie, wartość produkcji pierwotnej, które są prezentowane w formie  barwnych map przedstawiających rozkład w/w parametrów na całym obszarze morza.

Platforma HABRisk, dostępna pod adresem – https://www.sinice.pl/ , umożliwia na podstawie barwnej mapy ustalenie poziomu ryzyka zakwitu sinic (cyjanobakterii) w akwenie.